Lebensohl.

Bron: Divers.


Het tussenbieden van de tegenpartij na een 1 SA opening + Na zwakke 2 opening tegenpartij ! 

Een volgbod van de tegenstanders na een SA- opening is vervelend en om een SA - contract te spelen kan het wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Vooral met de conventionele biedingen als Dont , Multi Landy en Astro heb je al snel een 6- kaart of een 4- en een 5- kaart tegen je. Dus uitkijken geblazen. George Boehm schreef zijn eigen conventionele bieding Lebesohl ten onrechte toe aan Ken Lebensohl. In 1981 bedacht Jeff Rubens Rubensohl een samentrekking van zijn naam en Lebensohl. Vandaar Rubensohl, nauw verwant aan Lebensohl.

Kenmerkend voor Lebensohl is het bod 2 SA, dat de openaar verplicht 3 te bieden. Een doublet is voor straf, een bod op 2- hoogte is non-forcing en een bod op 3- hoogte is Mancheforcing

Zoals veel andere conventies, heeft Lebensohl ook in heel veel smaken. De bijbieder moet nogal sterk zijn om Lebensohl te mogen toepassen, wat en hoe je ook biedt, je komt altijd minstens in een contract op 3-nivo.
Lebensohl maakt in Acol onderscheid tussen verschillende typen handen. Om het onthouden te vergemakkelijken hebben we er een logische lijn ingebracht. Met het volgende schema wordt geprobeerd die gedachtegang uit te drukken.
Door drie eigenschappen van bijbieder- hand te onderscheiden:

1

1 Sterkte van de hand.
2 Dekking in de volgkleur.
3 Verdeling van de kleuren.

Daarna hebben we geprobeerd maar twee typen handen te onderkennen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt (er waren 3 uitzonderingen, nodig om er uit halen wat erin zit). Toch denken we dat het schema U kan helpen bij het reconstrueren van de afspraken tijdens het spelen.

/

Na een volgbod van b.v. 2 na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema:

Dbl. =  Doublet is voor straf.
2 =  Echt en non-forcing, om te spelen. 5 Of meer en weinig punten.
2 SA =  Conventioneel*, verplicht de SA- openaar tot 3 .
3 =  Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 =  Echt en is Mancheforcing, 5- kaart of meer.
3 =  Conventioneel*, vraagbod en geeft een 4- kaart aan. Fungeert dus als Stayman.
3 =  Echt en is Mancheforcing. Geeft een 5, liefst een 6- kaart aan.
3 SA =  Conventioneel* en ontkent een - stop en geen 4- kaart .
4 =  Om te spelen ; zes of meer .
1
Na het verplichte 3 - bod op 2 SA zijn de biedingen als volgt:
pas =  Lange en zwak, echt en non-forcing, wil spelen.
3 =  Lange en zwak, echt en non-forcing, wil spelen.
3 =  Conventioneel*, geeft een 4- kaart aan en ook een - stop.
3 =  Echt en is inviterend 5/6- kaart .
3 SA =  Conventioneel*, geeft een - stop aan, geen belangstelling voor 4- kaart .
De belangrijke punten zijn:
*  Een doublet is voor straf !
*  Een bod in een kleur op 2- niveau is om te spelen.
*  Een bod in een kleur op 3- niveau is Mancheforcing.
* De kleur van de tegenpartij fungeert als Stayman en vraagt naar een vierkaart in de ongeboden hoge kleur(en) ; tevens ontkent het een stop in de volgkleur.
*  3 SA ontkent een stop in de volgkleur en ontkent belangstelling voor een hoge kleur.
* Eerst 2 SA en dan de kleur van de tegenpartij bieden belooft een stop in de kleur van de tegenpartij en vraagt naar vierkaart in de ongeboden kleur(en).
* Eerst 2 SA en dan 3 SA belooft een stop in de kleur van de tegenpartij en ontkent belangstelling voor een hoge kleur.

Nog niet zo lang geleden zijn er nog meer mogelijkheden ontdekt om Lebensohl te gebruiken, o.a. bij een zwakke- 2 opening van de tegenpartij. De problematiek is ongeveer gelijk aan het volgbod op 2- niveau van de tegenstander na het openen met 1  SA van partner. Ook hiervoor is praktisch het zelfde biedschema toe te passen. Als de tegenpartij met b.v. met 2 opent (Muiderberg) en partner van de openaar biedt bij of verhoogt preŽmptief, b.v.: 3 , 3 of  3 , 2 SA, dan het biedschema simpel laten vervallen.