Niemeijer

Bron: Divers

Niemeijer volgt na een 2 SA- opening van partner en is conventioneel, dus Alerteren ! Getracht wordt een "fit" in de hoge kleuren te vinden en deze in de sterke hand te laten spelen. 

De conventie is bedacht door de Nederlander Chris Niemeijer en lijkt veel op Puppet Stayman. De basis ziet als volgt uit na een opening van 2 SA door partner. 

U kunt de volgende antwoorden geven:

 

 3 :  Puppet Stayman (vraagt net als bij Stayman om 4 of 5 kaarten in of
 3 :  Transfer naar (Jacoby)
 3 :  Transfer naar (Jacoby)
 3 :  Sleminteresse in of
 3 SA :  Is echt en niets te melden, dus 3 SA spelen.
 4 :  Azen vragen met : Gerber.
  Op 3 Kan de openaar als volgt antwoorden:
 3 :  Een 4- kaart en of .
 3 :  Een 5- kaart
 3 :  Een 5- kaart
 3 SA :  Geen 4 of 5- kaart of
  Na 2 SA  >  3   >  3 herbiedt de antwoordende hand als volgt:
 3 :  4- kaart , geen 4- kaart
 3 :  3- kaart , geen 4- kaart .
 3 SA :  Geen 4- kaart of .
 4 :  4- kaart čn een 4- kaart