Walsh.

Bron: Divers + Cees Sint, Ton Schipperheyn en G.J.R.Förch.

 

 

De Amerikaan Richard Walsh bedacht een aanpak waarmee, na een 1 - opening en een 1 - antwoord, evenwichtige en onevenwichtige spellen kunnen worden onderscheiden.

Op veel systeemkaarten treft men tegenwoordig Walsh aan. Wat verstaat men onder Walsh en wat gaat er achter het woord schuil ?

G. J. R. Förch verwoordt het als een pure discriminatie. Een discriminatie van de - kleur t.o.v. de en de . Onder Walsh kan na een opening een 5 of 6- kaart worden overgeslagen om een 4- kaart hoge kleur of te bieden.

In een natuurlijk systeem biedt de antwoordende hand met een 4- kaart en een 4- kaart /: 1
In Walsh wordt eerst de hoge kleur geboden, tenzij de hand sterk genoeg is (vanaf 11 punten ) om deze hoge kleur in tweede instantie te tonen (reverse).
Met vrij zwakke spellen kan soms aan het bieden van een vierkaart hoog de voorkeur gegeven worden boven het bieden van een vijfkaart .

Na - en voordelen van Walsh:

Eerst een nadeel Het discrimineren van de - kleur  leiden tot het verdrinken van een goede - "fit".

Onder Walsh wordt wel eens 1 SA gespeeld, terwijl 2 een veel beter eindcontract is.

Maar in dat soort situaties heeft de tegenpartij vaak wel een concurrerend contract in een hoge kleur, dat na 2 gemakkelijker wordt gevonden dan 1 SA. 

Van dit nadeel is Förch niet erg onder indruk

Aan de voordeelkant voor Walsh kunnen we schrijven, dat een 4 – 4 fit in een hoge kleur meteen wordt gevonden. Als de tegenstander achter de Walsher een hoog bod in een andere kleur loslaat is hij met die storende actie vaak te laat. In een situatie als:

Biedverloop

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

1

2

hoeft een Walsh spelende West met

  5

  A T 7 3

  H 9 6 2

  A V 5 4

zich in principe geen zorgen over de kleur. Hij biedt met een gerust hart 3 . Als partner nog een 4– kaart heeft, dan heeft hij een sterk spel. Daarmee kan hij zich nog 3 veroorloven.

Dit soort duidelijkheid is zeker een belangrijk punt in het voordeel Walsh.

Verder kan de openingsbieder een distributioneel spel tonen door op een 1 – antwoord toch een hoge kleur te bieden. Hierdoor wordt onder Walsh de keuze tussen SA en als eindcontract op betere gronden gemaakt.

Maar misschien nog wel het belangrijkste voordeel kan worden gezocht in de onzekerheid die de tegenspelers na een biedverloop als:

Biedverloop

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

1

pas

1 SA

pas

2 SA

pas

3 SA

pas

pas

pas

Onder Walsh kan West nog best een 4- kaart of hebben. Deze onzekerheid maakt het de tegenspelers zonder meer lastiger. 

En niets is prettiger dan het de tegenpartij lastig te maken.


Een voordeel van Walsh is dat de openaar na het 1 - antwoord met ieder evenwichtig spel (dus ook met een 4- kaart / erbij) en 12 - 14 punten 1 SA kan herbieden.
Een mogelijke aansluiting in een hoge kleur zal niet verloren gaan.
De implicatie is dat een herbieding van 1 / een evenwichtig spel uitsluit.

 

WALSH

Opening    bijbod
1

1 (6 - 12 punten)  vrij zwak spel 4- kaart en geen hoge 4- kaart of

1 (openingskracht) met een 4- kaart en mogelijk 1 of 2 hoge 4- kaarten

1 4- kaart of langer met mogelijk een 5 of 6- kaart ernaast als de hand niet zeer sterk is.

1 4- kaart of langer met mogelijk een 5 of 6- kaart ernaast als de hand niet zeer sterk is.

met een 4 - 4 hoog wordt 1 geboden, de laagste hoge 4- kaart.

  Herbieding openaar

na 1

1 / ongebalanceerd spel met 4- kaart hoog en 5+ kaart .

1 SA evenwichtig spel met 12 - 14 punten, een 4- kaart hoog mag.

2 zwakke herbieding met meestal een 6- kaart.

2 normale verhoging.

2 / 2- Kleurenspel: In / met mooie 5+ kaart (manche forcing).

2 SA evenwichtig spel met 18 - 19 punten, een 4- kaart hoog mag.

3 sprongherbieding mooie 6- kaart, een 4- kaart hoog mag.

3 goed spel met 4- kaart steun.

3 / Splinter (singleton of renonce in de geboden kleur, zeer goede "fit" en slemaspiraties.)

3 SA is om te spelen.