Alerteerregels. 

Bron: Divers

Alerteerregeling 2001

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 1997.

Doubletten worden in navolging van de internationale regelingen niet meer gealerteerd.
De kracht van een bieding maakt een bieding niet alerteerbaar.
Een uitzondering vormen sans-atout- biedingen met een afwijkende puntengrens.

De laatste alerteerregeling is al weer vier jaar oud. Intussen hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan en is er alle reden de regeling opnieuw te bekijken. Het streven hierbij is om haar zo eenduidig mogelijk te houden. Alerteren is bedoeld om u te helpen bij het aan de tegenstanders uitleggen van uw biedafspraken en -gewoonten. De partner van degene die een bieding doet die volgens de regeling gealerteerd moet worden, attendeert de tegenstanders hierop door het tonen van de alertkaart of door op de tafel te kloppen wanneer er geen bidding boxes zijn.

Wat moet u in het algemeen wél Alerteren

*

Elk bod in een kleur dat iets anders aangeeft dan uitsluitend ten minste een vierkaart in de genoemde kleur, ofwel dat niet de bereidheid toont een contract in de genoemde speelsoort te spelen. De openingen van 1 , en 1 vormen een uitzondering. Deze biedingen hoeft u niet te Alerteren als zij minimaal een driekaart beloven;

*

elk bod in sans-atout dat iets anders of meer uitdrukt dan de bereidheid een sans-atout- contract te spelen;

*

een pas die een conventionele betekenis heeft;

*

een redoublet dat niet uitsluitend of in hoofdzaak kracht toont;

*

bovendien moet u biedingen alerteren waarvan u met gegronde reden aan kunt nemen dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

1

pas

1

pas

2

pas

pas

pas

 Als 1 voorbereidend (eventueel op een doubleton) of sterk (minstens zestien punten) is, moet Oost die opening Alerteren. Als 1 afwijzend is (0-6 punten) moet west Alerteren.

/

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

2

pas

3 SA

pas

pas

pas

Als 2 volgens afspraak op een driekaart of minder geboden kan worden, moet west Alerteren. Als Oost heel incidenteel 2 op een driekaart verzint, hoeft west 2 niet te Alerteren.

/

West

Noord

Oost

Zuid

pas

pas

1

pas

3

pas

4

pas

pas

pas

Als 3 een klaverenkleur belooft, maar tevens een fit aangeeft, moet oost Alerteren.

/

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

2SA

pas

4

pas

pas

pas

 Als 2 SA een fit belooft met een bepaalde kracht, moet west dat bod Alerteren. Oost heeft niet de intentie in sans-atout te willen spelen.

/

West

Noord

Oost

Zuid

2 *

doublet

pas

pas

pas

 * Multi 2

Oost moet 2 (Multi) Alerteren omdat dat bod niets over de ruitenkleur zegt. Als oosts pas op het doublet een ruitenkleur aangeeft, moet west dat bod Alerteren.

/

 Biedafspraken en gewoonten die u zeker moet Alerteren.

*

1SA-opening. als die minder dan veertien of meer dan achttien punten kan bevatten: 1 SA- of 2 SA- herbieding zonder sprong als deze minder dan elf of meer dan vijftien punten kan bevatten;

*

1SA-opening. als die minder dan veertien of meer dan achttien punten kan bevatten: 1 SA- of 2SA-herbieding zonder sprong als deze minder dan elf of meer dan vijftien punten kan bevatten;

*

Walsh (zowel 1 als 1 /1 als antwoord op 1 als ook 1 /1 en 1 SA als openaars herbieding).

 Wat moet u niet alerteren?

De specifieke kracht van een bieding, het forcing karakter of de precieze lengte die aangegeven wordt, maken een bieding in het algemeen niet alerteerplichtig.

 Voorbeelden daarvan zijn:

*

 reële sprongvolgbiedingen ongeacht de kracht;

*

 2 / 2 -opening als sterke of zwakke twee;

*

 twee-over-één mancheforcing;

*

 wee in een nieuwe kleur na een tussenbod; ongeacht of het bod forcing is of niet.

Als het 1 -antwoord na een 1 volgbod op partners 1 / -opening een vijfkaart belooft, hoeft u niet te Alerteren.

Het antwoord van 3 op een l -opening kan tegenwoordig zowel inviterend (10-11 punten) als zwak (6-9 punten) als zeer zwak (0-5 punten) met een vierkaart harten zijn. Toch hoeft u 3 in geen van deze gevallen te Alerteren. De tegenstanders moeten naar de betekenis vragen of op de systeemkaart kijken. Ook inverted minors zijn alerteervrij.

 Biedafspraken en gewoonten die u niet mag Alerteren.

*

 elk doublet;

*

een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

/

West

Noord

Oost

Zuid

pas

pas

1

pas

4

pas

4

pas

pas

pas

Als 4 een singleton met fit, of op een andere manier een fit aangeeft, moet dat door oost worden gealerteerd omdat het nog de eerste biedronde vanaf het openingsbod betreft.

/

 Conventies die u niet hoeft te Alerteren.

*

2 als Stayman na partners 1 SA- opening, ook als 2 geen vierkaart hoog belooft;

*

3 als Stayman na partners 2 SA- opening of -herbieding na 2 - of 2 -opening (ten minste negentien punten tonend), waarbij 3 niet per se een 4- kaart hoog hoeft te beloven;

*

het normale 2 - respectievelijk 3 -antwoord op Stayman;

*

de Jacoby- transfers na een 1 SA- opening (mits daarna door de tegenstander gepast is) en na een 2 SA- opening of - herbieding na een 2 / - opening (mits die herbieding ten minste negentien punten belooft en mits niet is tussengeboden). Ook de normale reactie op deze transfers hoeft u niet te Alerteren.

/

 Alerteervrije systemen

Van de door de NBB geïntroduceerde Biedermeijer systemen wordt Biedermeijer @ Groen als alerteervrij beschouwd. Spelers die zich houden aan de afspraken zoals vastgelegd in Biedermeijer @ Groen, hoeven geen enkel bod te Alerteren.

ln Biedermeijer @ Groen zijn bepaalde opties open gelaten. Het laat bijvoorbeeld na een 1 SA- opening de keuze uit natuurlijke antwoorden of transferbiedingen en laat de keuze uit negatieve doubletten of strafdoubletten. De gebruikers van Biedermeijer @ Groen behoeven niet te Alerteren als zij natuurlijke zwakte- antwoorden gebruiken na 1 SA van de partner maar ook niet als zij transferantwoorden gebruiken op 1 SA De tegenstanders moeten hiernaar vragen of de systeemkaart bekijken om daar achter te komen.

Wel moeten paren die een alerteervrij systeem spelen, dit vooraf duidelijk kenbaar maken aan de tegenstanders. Dit behoort te gebeuren door het overleggen van twee Biedermeijer @ Groen systeemkaarten.