Bieden in uitpas. 

Bron: Divers

 

Uitpas is een positie van een speler na een bod van zijn linkertegenstander en passen van zijn partner en rechter tegenstander. Wanneer een speler in de "uitpas" eveneens past, is het bieden beëindigd. Ook van een speler die aan de beurt is na drie keer "pas" kan gezegd worden dat hij in de uitpas zit.

 

 De vierdehand in de uitpas situatie.

 11 punten  doublet
 11 - 14 punten  1 SA met een stop in of lengte in de openingskleur
  8 - 14 punten  volgbod in kleur minstens een 5- kaart
 Wanneer 1 of 1   is geopend en partner past als jij zelf ook geen hoge kleuren bezit dan passen

 
Voor bieden in de uitpas zijn de regels anders dan in het gewone bieden.
Als je na 1 , pas, pas aan de beurt bent, heeft partner al gepast.
Dat kan hij om twee redenen gedaan hebben: hij is te zwak om te bieden, of hij heeft wel punten maar niet de verdeling om te bieden.
  H 10 8 2
  6 5
  A V T 4
  H V 8

Als rechtertegenstander begint met 1 of 1 is deze hand te zwak voor 1 SA volgbod en niet geschikt voor een informatie doublet.
Met slechts een doubleton voldoet hij niet aan de eis "steun in alle ongeboden kleuren".
Met een dergelijke hand kun je wel eens 1 volgen op een vierkaart, maar daarvoor is de kleur nu te slecht.
Er is maar één goede bieding: pas.

Voor je actie onderneemt in de uitpas, moet je eerst proberen vast te stellen of partner nog sterk kan zijn.

  4 3
  V T 5 4
  A H 4
  T 9 5 4

/

West

Noord

Oost

Zuid

1 /  pas pas ?

Na West 1 opening heeft partner Noord zeer waarschijnlijk een zwakke hand, minder dan een opening.
Dat hij niet kan bieden omdat hij lengte in heeft, lijkt niet aan de orde.
Je kunt west het beste laten zitten in 1 .
Pas is de goede bieding.
Opent West 1 dan is de kans dat partner daar in tegenzit en misschien 14 punten heeft, wél aanwezig.
"Bescherm" partner in dat geval met een doublet.


Beschermen met doublet.
 
In de vierde hand kun je al een doublet geven vanaf 7 punten en een ideale verdeling ( 4-4-4-1 ).
Voor een minimaal heropeningdoublet geldt hetzelfde als voor een gewoon informatiedoublet: 
Minstens driekaarten in de ongeboden hoge kleuren, kort in de geopende kleur.
De keus tussen een doublet of een bod in een kleur ligt in de vierde hand net zoals in de tweede hand:
Met een vijfkaart in een hoge kleur doubleer je niet, maar volg je die kleur.

Een 1 SA volgbod belooft 16 - 18 punten.
Partner kan na zijn pas nog 15 punten hebben.
Met jouw 7 heb je de meerderheid van de punten.
Als je doubleert vanaf 7 punten, kun je ook wat vaker met een gerust hart passen als je tegenzit in de geopende kleur.

Pas, als u kort bent in de ongeboden hoge kleur.  
  
Tegenwoordig kunnen de meeste paren geen semiforcing meer op tweehoogte openen omdat ze dat niveau gebruiken voor allerlei preëmptieve doeleinden.
Veel sterkere handen openen ze daarom met één in een kleur.
Heropenen heeft dan wel eens tot gevolg dat de tegenpartij alsnog naar de in eerste instantie gemiste manche snelt.

  9 7
  V 9 5 4 3 2
  5 4
  V 8 7
  V 8 6 4 2

  A H B T 3
  B 7   8
  T 9   B 8 3 2
  T 9 6 5   H 4 3
  5
  A H T 6
  A H V 7 6
  A B 2

West

Noord

Oost

Zuid

1

pas

pas

1

dbl

3

4

pas

6

pas

pas

pas

De singleton in Oost en de 4- kaart zijn echter aanwijzingen dat heropenen fataal kan zijn.
Gezien oosts eigen 4- kaart heeft partner vermoedelijk een korte kleur.
Hij kan dan bijna geen openingskracht meer hebben, want dan zou hij een informatie doublet gegeven hebben.
Bovendien is de kleur 'zoek'.

Zuid doubleerde 1 , informatief.
West 3 .
Noord bood vrijwillig 4 , en zuid 6 .

Door een onschuldige heropeningactie was de tegenpartij van 1 naar een dooie 6 gelift.

Heropenen is dus geen actie die gebaseerd is op punten, maar op inzicht.
Soms moet u met een zevenpunter automatisch heropenen, dan weer moet u een twaalfpunter met argwaan bekijken.
In het algemeen moet u vanaf 13 punten toch maar bieden, hoewel ook dat fataal kan zijn. 


Regels voor bieden in de uitpas*.

Heropenen met doublet

Voor een minimaal doublet ( zeven punten ) moet u steun hebben voor alle ongeboden kleuren en kort zijn in de geopende kleur.
U doubleert ook elke hand vanaf 15 punten, uitgezonderd de handen die u aan kunt geven met een dubbele sprong.

Antwoorden na 1 - pas - pas - doublet:

  / / / SA  tot 11 punten
 sprong  12 - 13 punten, inviterend
 cuebid: ( 2 )  vanaf 14 punten

Heropenen met 1/2 SA.

1 SA in de vierde hand belooft 10 - 14 punten en een evenwichtige hand.
Na 1/ - pas - pas kan de hand iets sterker zijn.
2 SA in de vierde hand belooft 18 - 19 punten ( na 1/ 17 - 19 punten ) en evenwichtige hand.

 Partner reageert op een heropening van 1 SA - 2 SA als na een 1 SA - 2 SA opening.

 Stayman ; Jacoby; Niemeijer.

Andere heropeningen.

 Heropenen in een kleur belooft  7 - 14 punten en een vijfkaart, op één niveau soms goede vierkaart.
 Antwoorden na 1 - pas - pas - 1
/ 1SA/ 2 /  tot 11 punten
Sprong  12 - 13 punten, inviterend
Cuebid ( 2 )  vanaf 14 punten
Heropenen met een sprong belooft 11 - 14 punten en een 6 kaart
Heropenen met een dubbele sprong belooft minstens een 6 kaart en sterk ( belooft meer speelslagen ) dan heropenen met een sprong.
1 - Pas - pas - 2 en 1 pas - pas - 2 beloven minstens 5/5 in de /
1 - Pas - pas 2 en 1 - pas - pas 2 beloven een 5 kaart in de andere hoge kleur en een vijfkaart in een onbekende lage kleur.
Heropenen met een dubbele sprong in de geopende kleur vraagt om een stop in die kleur en geeft een hand aan met een lage kleur,
Waarden in de zijkleuren en ongeveer acht speelslagen.