Blokkade.

Bron divers + F.W. Goudsmit en H.W. Filarski.

Aan blokkeren moeten we veel aandacht besteden !

1 - De leider kan er in slagen zijn spel te winnen door zo te spelen, dat een van de tegenstanders de kleur van zijn partner blokkeert.
2 - De leider moet er zelf voor zorgen, niet het slachtoffer van een blokkade te worden.
  

Een voorbeeld.

 
 
  A 2
 
 

 
   
  H B 6 5 4    V 8
   
 
 
  T 9 8 7 
 

Zuid speelt 3 in SA: 
West heeft geboden.
West komt uit met 5.

We nemen aan dat west niet H, V, B, x of langer in heeft, dan zou hij de Heer hebben voorgespeeld.
Het is dus zeker dat Oost een honneur heeft en waarschijnlijk een honneur met een kleine kaart. 
Door Aas bij te spelen bereikt Zuid dat indien Oost of West aan slag komen, voorlopig slechts één slag in kan worden gemaakt ( de Vrouw ) zonder verlies van verdere slagen voor Oost/West.

Ook in het volgende geval kan op blokkade gespeeld worden.

Hier is ook een blokkade mogelijk.

 
 
  2 
 
 

 
   
  A 6 5 4 3   V B T
   
 
 
  H 9 8 7 
 

Zuid speelt 3 SA:
West bood en Oost steunde in .
West komt uit met 4 en Oost speelt 10 bij.
Zuid weet dat het laten lopen van Heer geen succes kan hebben.
Heeft West A, V, 6 4 3 dan zal Oost Boer naspelen en als Zuid nu Heer speelt kan West de slag laten lopen, komen Oost/West nog aan slag, dan maken zij in totaal 4 slagen.

Zuid moet direct Heer nemen, heeft Oost inderdaad  V, B, 10 in , dan kunnen Oost/West als zij aan slag komen de kleur niet onmiddellijk afspelen, daar Oost weliswaar Vrouw en Boer kan maken, maar geen meer kan naspelen.
Neemt West Boer over, dan maakt Zuid nog een tweede slag in die kleur.


Blokkade.

  8 7 3
  H 6 5
  B T 6 4 
 
 

 
   
   
   
  A V 4 
  A V B T 8 7 
  A H V
  H
De bieding.
Noord Zuid
pas 2
2 SA 3
4 4 SA
5 5 SA
6 7
pas

Na een 2 - opening besluit je de bieding optimistisch met 7 .
De troeven zitten 3 - 1.
West komt uit met vrouw voor de Heer.
Op Aas bekent iedereen, maar op  Vrouw gooit Oost een weg.

En hoe nu verder ?

a. Ik steek met troef over naar de Heer, gooi op Aas een af en neem daarna de snit op Heer.

b. Ik speel Aas - Heer - Vrouw, steek met troef over naar dummy en gooi op Aas en Boer twee ( 4 en V ) weg.

c. Ik doe het anders. Ik speel alle troeven uit en hoop dat Heer wordt afgegooid.

d. Ik speel Aas - Heer en dan derde troefronde naar dummy's Heer.

Oplossing van de blokkade.

Terwijl west met Vrouw is uitgekomen, vraag jij je af hoe je dit nu weer moet gaan maken.
Het vereiste aantal slagen zie je zo liggen, maar die vervelende "blokkeren".

Speelwijze:

a - geeft weer eens 50 % kans en leidt ook hier tot eentje down.
b - lukt alleen als West minstens 3 heeft.
c - heeft absoluut geen kans. De tegenstanders zien immers dat je niet bekent op Aas. Wat zouden ze anders moeten vast houden dan Heer ?
d - is de meeste kansrijke. Speel Aas en Heer, steek over naar troef Heer en gooi op Aas ..... de blokkerende Vrouw weg. Zie je het al? Op Boer en Tien kun je Vrouw en 4 wegdoen en je contract is binnen. Deze speelwijze mislukt alleen als West een singleton of renonce heeft en die kans is maar klein.

Alle handen.

  8 7 3 
  H 6 5
  B T 6 4 
  A 3 2 
  H 9 6 

  B T 5 2 
  9 4 2    3
  9 8    7 5 3 2
  V B T 7 5    9 8 6 4
  A V 4
  A V B T 8 7
  A H V