Cross - Ruff.

Bron: Divers

Het over en weer aftroeven.    

Dit is een speelfiguur, waarin de leider de troeven uit de hand en de troeven van de dummy, alle afzonderlijk tracht te maken.
Bij een dergelijk speelfiguur wordt dus niet of nauwelijks troef getrokken.
Meestal is een cross-ruff niet moeilijk te herkennen, heeft een speler geen enkele redelijke bijkleur die gemakkelijk vrijgespeeld kan worden, maar heeft hij wel over en weer voldoende aftroefmogelijkheden, dan valt deze speelwijze aan te bevelen.


In het volgende spel moet de leider zich niet laten verleiden tot het vrijspelen van de bijkleur, maar over en weer introeven.

Voorbeeld

  A 10 8 2 
 
  A V B 9 8 
  V 5 3 
 

 
   
   
   
  H V B 3 
  A 7 5 2
 
  A 8 6 4 


Biedverloop. 

West

Noord

Oost

Zuid

1
1 dbl. pas 1
pas 4 pas pas
pas


Uitkomst 4.

Bij het opmaken van het speelplan moeten de volgende overwegingen gelden.
De eerste slag maak ik met troef.
Drie verdere slagen zijn: Aas, Aas en Aas, in totaal vier slagen.
Kan ik nu de zes overblijvende troeven apart maken?
Voor het slagen van dit speelplan is slechts nodig, dat niet direct een van de azen wordt afgetroefd, maar dat is zeer onwaarschijnlijk omdat Oost tenminste twee en West tenminste twee heeft.

Zuid legt 8 in Noord, Oost 9 en Zuid neemt met de Heer.
Zuid kan nu zijn drie azen incasseren en gaat hierna de en over en weer aftroeven.

Het tijdig spelen van Aas is noodzakelijk om te verhinderen, dat de tegenstanders de gelegenheid krijgen op de of , die Zuid gaat aftroeven zijn af te gooien.

Wie een cross-ruff gaat uitvoeren moet eerst zijn vaste slagen incasseren.

Het gevaar dat de tegenpartij een renonce maakt.

  A H
 
  A 7 6 5
  A 9 7 6 5 4 
  7 6 4 3 2 

 
  V B 10 9 8 7    H 5 3 
    H B 10 9
    H V 10 8 2 
  V B 10 9 8
  A 6 4
  V 4 3 2
 


Zuid speelt 4 .
Uitkomst Vrouw.

Als Zuid twee kleine door Noord wil laten troeven, heeft hij 7 troefslagen en 3 azen.

Zuid neemt de uitkomst met Aas en speelt na, die hij op tafel introeft.
Hij kan in de hand aan slag komen door Aas en na te spelen en af te troeven, maar hij loopt het risico, dat een tegenstander in een renonce maakt.
Daarom incasseert hij eerst Aas, hierna pas speelt hij Aas en na, die hij in de hand aftroeft.
Hij troeft hierna weer een af, waarna hij nog zijn troefslagen kan maken.