Doublet  in de eerste biedronde.

Bron divers en Ton Lucassen.

Doublet  in de eerste biedronde:

1 =  Een informatie doublet met openingskracht .

2 =  Een negatief doublet vanaf 10 punten alleen voor de en .

3 =  Een doublet in de eerste ronde en in de tweede ronde een  sprongbod geeft 16-19 punten .


Het antwoord op een openingsdoublet: 

Zonder tussen bieden, bieden wij onze laagste 4 kaart of hoogste 5 kaart op een hoogte met 6 - 9 punten.
Wanneer wij een lange kleur bezitten en niet meer dan 6 - 9 punten hebben, bieden wij op een niveau in kleur of SA.

Bij een openingsdoublet gaat partner  uit van 7 verliezers  (als de troefkleur vaststaat).
Partner telt haar verliezers erbij op en trekt het totaal van 24 af. bijvoorbeeld:
Opening = 7 verliezers  partner heeft ook 7 verliezers samen zijn dit 14 verliezers 24 -14 = 10 slagen.
Een manche wordt dan geboden.

Biedt partner 3 in een kleur dan zijn er 8 verliezers, en vervolgens biedt de (doublet) openaar met 6 verliezers de manche uit.

Het antwoord op het negatief doublet van partner:

Geef eerst de voorkeur aan de hoge kleuren.
Wanneer men die niet heeft biedt dan een andere 4 of 5 kaart of SA.
Als er tussen geboden wordt moet men met een zwakke hand passen.

De tweede ronde:

Hoe weet partner of het een openingsdoublet is of een negatief doublet?
Eenvoudig door in de tweede ronde te passen met een negatief doublet en te bieden met een openingsdoublet.
Het voordeel van deze bieding is dat wij altijd weten dat partner bij een negatief doublet 10 punten heeft en bij een openingsdoublet een opening.

Voorbeeld 1:
Doublet in eerste biedronde - partner biedt 1 met 4 + kaart
In de tweede biedronde biedt de doubleerder 2 als dat haar kleur is geeft zij hiermee een opening of 7 verliezers aan.

Voorbeeld 2:
Doublet in de eerste biedronde: 
Er wordt niet tussen geboden, partner is dan verplicht ook met "nul" punten te bieden, wij bieden eerst een hoge 4 + kaart, wanneer men geen hoge kaarten bezit dan een andere kleur of SA. 

Als de troefkleur vaststaat gaan wij uit van  verliezers, en bereken we het aantal slagen dat geboden mag worden, dit is voor ons een richtlijn om het juiste contract te bieden.

Doublet 16 - 18 punten

Na het doublet in de tweede ronde een sprongvolgbod; geeft een sterk spel met 16 tot 18 punten aan of 6 verliezers.
Heeft partner ook 6 verliezers en steun in de geboden kleur dan gaan we slem onderzoeken.

      


Informatie doublet.


Allereerst zullen we onderscheid moeten maken tussen een doublet in de directe positie (13+ punten geen uitgesproken eigen kleur) en een doublet in de beschermende positie als het bieden dreigt uit te sterven ( 7 + met goede verdeling).
In dit laatste geval zullen we in het algemeen zeer behoudend moeten bieden, omdat partner al een voorschot heeft genomen op ons puntenbezit bij zijn heropening.

We zullen ons verder verdiepen in de antwoorden op een informatiedoublet in de directe positie:

Een doublet als de tegenstanders reeds twee kleuren hebben geboden, belooft tenminste een vierkaart in beide nog niet geboden kleuren, zodat partner de vrije keus heeft.

Is er slechts een kleur geboden dan is er in principe steun voor de drie andere kleuren, maar naarmate het doublet in punten sterker is, kan de steun voor een der drie kleuren minder mooi zijn.

De mogelijke antwoorden zijn de volgende:

1

 Kleur op het laagste niveau

 0 -   9 punten

 4 Kaart of langer ( soms 3 )

2

 1 SA

 5 -   9 punten

 Goede stop in de geboden kleur

3

 Kleur met sprong

 9  - 11 punten

 5- Kaart

4

 2 SA

 10 - 12 punten

 Dubbele stop

5

 Pas

.

 6- Kaart of heel goede 5- kaart

6

 Cuebid (bod in de geopende kleur)

 12 + punten

 Manche forcing 

7

 Manchebod in SA of kleur

 limit

 Alleen met zeer extreem doublet verder bieden.


1 -  We moeten er rekening mee houden, dat een dergelijk bod gedwongen is geweest en dus op 0 punten gebaseerd kan zijn.
Daarom is de bovengrens ook bij ongeveer 9 punten gelegd, omdat het dan niet nodig is met een minimaal doublet nog door te bieden.
Door bieden belooft dan ook extra waarden. 

2 - 1 SA wordt geboden met  handen waar geen kleur mee te bieden valt, maar waar de kleur van de tegenstanders niet sterk of lang genoeg is om op het doublet te passen.

3 - Een sprong in een kleur is een limietbod en met een minimaal doublet zonder uitgesproken troefsteun moet de doubleerder gewoon passen.

4 - Ook 2 SA is een limietbod, maar in het algemeen zonder behoorlijke kleur, want zeker een 4- kaart in een hoge kleur geniet de voorkeur boven SA bieden. 

5 - Pas, ( strafpas ) wordt alleen gedaan als er een redelijke zekerheid is dat het gedoubleerde contract ook down gaat.
En als we zelf een manche kunnen maken, moet het zelfs veel down.
Let vooral op de kwetsbaarheid.
Met een zeer goede 5- kaart wordt bedoeld: H V 10 9 7 in tegenstelling tot H V 4 3 2 wat een slechte 5 kaart is.

6 - Cuebid ( 2 in de geopende en gedoubleerde kleur) is een sterk bod en wordt gedaan met alle handen die sterk genoeg zijn om een manche te spelen, maar die ongeschikt zijn om op eigen kracht de manche uit te bieden of die zo sterk zijn dat zelfs een slembod niet uitgesloten kan worden. 
De doubleerder begint gewoon zijn kleur of kleuren te bieden tot dat er een fit gevonden is en de manche bereikt, in de gevonden fit of SA.

7 - Een direct manchebod in een kleur gebeurt alléén met een uitgesproken éénkleurenspel en een redelijke maakkans.
Afhankelijk van de distributie kan dit met meer of minder gedaan worden.

Biedt de partner van de openaar na het doublet dan is de situatie veranderd in zoverre dat nu een bod geen 0 punten meer kan zijn, want daarmee wordt natuurlijk gepast en elk vrijwillig gedaan bod belooft in principe iets, maar heeft een limit karakter.
Sterk zijn weer een cuebid in hun kleur of een direct manchebod.