Grand Coup. 

Bron: Divers + F.W. Goudsmit en H.W.Filarski.  

De Grand Coup is een bijzondere toepassing van de eenvoudige Coup.
Ook de Grand Coup berust er op, dat de leider zich zelf in troef inkort.
Al naar gelang dit eenmaal, tweemaal, driemaal, viermaal of vijfmaal geschiedt, spreekt men van een:

Eenvoudige Grand Coup.
Dubbele Grand Coup.
Triple Grand Coup.
Viervoudige Grand Coup.
Vijfvoudige Grand Coup.

/

Eenvoudige Grand Coupe.

  B T
  A V T
  V B T 9
  B 8 7 5
 

  V 7 6 5 2 
  5 4 3 2   8 7 6
  8 6 5   7 4 3 2
  H V T 6 4 3   2
  A H 9 8 4 3 
  H B 9 
  A H
  A 9


Zuid speelt 7
West komt uit met Heer.

Zuid neemt met het Aas en brengt Noord met Aas aan slag, waarna hij Boer van tafel speelt.
Hij snijdt op Vrouw.
Het snijden lukt maar tevens blijkt uit deze slag de ongunstige verdeling.
Zuid vervolgt met Tien, die eveneens voor Noord blijft.

Zuid incasseert nu Aas en Heer, waarna hij de tafel weer met aan slag brengt.
Op Vrouw verdwijnt hierna zijn tweede .
Vervolgens wordt Boer met 8 afgetroefd ( Grand Coup ).
Zuid speelt geen , omdat West geboden had, zodat het gevaar te groot is, dat Oost een weggooit.
Dan wordt Noord de derde keer met aan slag gebracht, waarna Zuid met Aas - Heer en 9 van troef de rest maakt.

/

Dubbele Grand Coupe.

  V 7
  A H V B
  A B T 2
  9 8 7
 

  H 6 5 3
  T 8 7 6 5 2   9 4 3
  7 6   9 8 3
  A H V 2   B T 4
  A B T 9 8 2
 
  H V 5 4 
  6 5 3


Zuid speelt 4 .
West en Oost hebben steeds gepast.

West komt uit met Aas, gevolgd door Heer en Vrouw, waarna West 7 speelt.
De tafel komt hierdoor aan slag met Tien, waarna Zuid Vrouw van tafel speelt.
Oost dekt natuurlijk niet en Zuid speelt 8 bij.
Daarna komt 7 van Noord, die voor Noord blijft.

Vervolgens wordt Aas afgetroefd en de tafel weer met aan slag gebracht.
Daarna wordt Heer afgetroefd en met weer naar de dummy.
Nu volgt Vrouw.
Troeft Oost in, dan troeft Zuid over enzovoort.
Troeft Oost niet in, dan gooit Zuid een bij, waarna Zuid nog Aas - Boer van  maakt achter Oost, die nog slechts Heer - 6 heeft.

Oost heeft 4 troeven en Zuid heeft er 6, zodat Zuid om evenveel troeven te krijgen als Oost, zich tweemaal moet inkorten.
Hij moet daarom twee vrije kaarten aftroeven ( dubbele Grand Coup ).

/

Triple Grand Coup.

  A H
 
  A H V B T 9 8 7
  T 8 7
 

  B 8 5 4
  H T 9 8 6 3 2   A V B 7 5 4
  5 4   6 2
  9 6 5 2    3
  V T 9 7 6 3 2
 
 
  A H V B 4

Biedverloop.

Zuid

West

Noord

Oost
1 2 4 4
4 5 6 pas
7 pas 7 pas
pas pas

West kwam uit met 5.

Waardoor Noord aan slag kwam.
Zuid vroeg zich af , waarom West 5 had geboden.
Hij vermoedde, dat West dit had gedaan om een uitkomst te krijgen, indien Noord in 6 of 7 in zou spelen.
Als dit vermoeden juist was, dan had Noord Boer vierde en dan kon slechts een triple Grand Coup redding brengen.

Hij troefde in slag II van tafel af ( eerst troefinkorting ), waarna hij de tafel met aan slag bracht.
Hij moest dit direct doen en niet op een moment, waarop Oost had kunnen weggooien bij het nogmaals introeven.

Vervolgens troefde Zuid voor de tweede keer ( tweede troefinkorting ), waarna de tafel met Heer weer aan slag kwam.
Hierop werd voor de derde keer ingetroefd ( derde troefinkorting ), Zuid had nu evenveel troeven over als Oost.
Dan werd Noord weer met troef aan slag gebracht.

Zuid speelt nu net zo lang van tafel totdat Oost introeft.
Steeds is de rest voor Zuid/Noord.

/

Viervoudige Grand Coup.

  A
  A H V B
  A H V 7
  A V 9 5
 

  B 9 3 2
  T 9 8 7   6 5 4 3
  B 8 5 4   T 9 6
  H 8 7 6 2   B T
  H V T 8 7 6 5 4
  2
  3 2
  4 3


Zuid speelt 7 .
West en Oost hebben steeds gepast.
West komt uit met  Tien.
Waardoor Noord met de Boer aan slag komt.
Zuid speelt Aas na, waardoor blijkt, dat Oost Boer vierde had.

Zuid heeft 4 meer dan Oost, zodat slechts de viervoudige Grand Coup redding kan brengen.
Zuid troeft Vrouw af ( eerste troefinkorting ), waarna hij de tafel met aan slag brengt.
Vervolgens wordt weer afgetroefd ( tweede troefinkorting ).
Nadat Noord voor de tweede maal met aan slag gebracht is, troeft Zuid Aas in ( derde troefinkorting ). 

Dan speelt Zuid en snijdt op Heer met succes.
Hierna wordt voor de vierde maal  troef ingekort door het aftroeven van .
Nu brengt Zuid de tafel met Aas aan slag, waarna hij nog Heer, Vrouw, Tien van over heeft achter Boer, 9 - 3 van Oost.
Door deze viervoudige Grand Coup slaagt Zuid er in te voorkomen, dat Oost een troefslag maakt.

/

Vijfvoudige grand coup.

  A
  A H V B
  A B T 5
  A H V B
  H

  B 7 5
  T 9 8 6 4 3   7 5 2
  H 9 3 2   8 7
  9 4   T 8 7 6 3
  V T 9 8 6 4 3 2
 
  V 6 4
  5 2

Zuid speelt 7 .
West komt uit met Tien.
De enige winstkans van Zuid is Heer sec.
Maar zit Heer sec, dan betekent dit, dat Boer derde zit.
Heeft West Boer derde dan is winst uitgesloten, maar heeft Oost Boer derde , dan kan nog een vijfvoudige Grand Coup redding brengen.

Zuid troeft Boer af ( eerste troefinkorting ).
Hij brengt daarna Noord met aan slag, waarna Vrouw wordt afgetroefd ( tweede troefinkorting ).
Daarna wordt de tafel met aan slag gebracht, waardoor Zuid in de gelegenheid komt voor de derde maal in te troeven ( derde troefinkorting ).
Wederom wordt de tafel met aan slag gebracht, waarna Zuid van tafel speelt voor de ( vierde troefinkorting ).

Nu speelt Zuid een kleine ( niet Vrouw ), waarna op Heer gesneden wordt.
Hierna wordt Aas ingetroefd als ( vijfde troefinkorting ), waarna Noord tenslotte met Boer ( of Aas , indien West Heer speelt ) aan slag komt, waardoor de gewenste eindspelsituatie ontstaat.
Zuid Vrouw - Tien, achter Boer - 7.