LAW  

Bron: Boeken Larry Cohen " Bieden en Passen " en " Trouw aan de WET "

The Law of Total Tricks.   De beginselen van de WET.  Definitie van The Law of Total Tricks:


Het totaal aantal slagen dat in een spel kan worden gemaakt is grofweg gelijk aan het totaal aantal troeven in dat spel.

Het totaal aantal slagen is het totaal van de slagen die beide partijen kunnen maken ( uitgaande van goed af en tegenspel wanneer ze het contract in hun beste ( langste ) fit spelen.
Bijvoorbeeld, als Noord/Zuid negen slagen kunnen maken in hun langste kleur, een 5/4 fit, en als Oost/West acht slagen kunnen maken in hun langste fit, een 4/ 4
fit, dan is het totaal aantal slagen 9 + 8 oftewel 17.

Voorbeeld:

  V T 5 2
  A V 3 
  A 3 
  T 9 7 2 
  7 6 

  8 3 
  8 6 4 2    H 7 5 
  H V T 8   B 6 5 4 
  H V 3   A B 6 4 
  A H B 9 4 
  B T 9 
  9 7 2 
  8 5 


Noord/zuid hebben 9 en Oost/West hebben 8 .
In totaal zijn er 17 troeven.
Noord/Zuid kunnen 9 slagen maken ( er gaan een
slag, een slag en twee slagen verloren ).
Oost/West kunnen 8 slagen maken ( zij verliezen twee slagen, twee slagen en Aas ).
Het totaal aantal slagen is 17.

Het is geen toeval dat het aantal slagen gelijk is aan het aantal troeven.
Wat kunnen we opmerken over de fout zittende
snit?
Maak u geen zorgen.
Het mooie van de WET is dat het totaal aantal slagen louter afhangt van het totaal aantal troeven en niet van de plaats waar de honneurs zich bevinden. 
Kijk maar wat er gebeurt als we
Heer naar de westhand verhuizen:

V T 5 2 
A V 3 
A 3 
T 9 7 2
  7 6 

  8 3 
  H 6 4 2   8 7 5
  H V T 8   B 6 5 4
  H V 3   A B 6 4 
    A H B 9 4
    B T 9 
    9 7 2
    8 5

/

  V T 5 2 
  A V 3
  A 3
  T 9 7 2
  7 6 

  8 3
  H 6 4 2    8 7 5 
  H V T 8   B 6 5 4 
  H V 3    A H B 4
  A H B 9 4 
  B T 9 
  9 7 2
  8 5 


Nu lukt de voor Noord/Zuid en kunnen zij 10 slagen maken in een contract.
Het totaal aantal troeven is nog steeds 17 en we gaan er dus van uit dat het totaal aantal slagen eveneens 17 is.
Maar klopt dat ook?

Oost/West hebben er een verliezer bij gekregen.
Zij zullen nu drie
slagen verliezen en uiteraard ook de twee slagen en Aas.
Zij blijven op 7 slagen steken.
Het totaal aantal slagen blijft onveranderd 17, dit keer de som van 10 en 7.


De simpelste regel die door de WET wordt gedicteerd is:

U dient altijd door te bieden tot het niveau dat correspondeert met het aantal troeven dat uw partnership heeft.

Dit betekent dat u en uw partner, met acht troeven in handen, iets op tweehoogte dienen te bieden.
Met samen negen troeven dient er op driehoogte te worden geboden en ga zo maar door...

" Eight never - nine ever "

De strekking hiervan is dat u met 8 troeven voorzichtig dient te zijn, terwijl u met 9 troeven de strijd op drie niveau moet aangaan.


De regel heeft vanzelfsprekend ook gevolgen:

Laat de tegenstanders nooit spelen op het niveau dat overeenkomt met het aantal troeven dat ze hebben.

Als u een sterk vermoeden hebt dat de tegenstanders samen 8 hebben, dan moet u ze niet op twee hoogte laten spelen.!
Al uw competitieve acties zou u moeten baseren op de twee zojuist beschreven fundamenten.

Bij het gebruik van de WET is het bijzonder handig een tabel te maken van de meest waarschijnlijke scores op dat spel.

Het is van wezenlijk belang dat u de werking van de tabel inziet.
Voor dat u zo'n tabel gaat componeren dient u een schatting te maken van het totaal aantal troeven dat er in het spel is.

Voorbeeld:  Met iedereen kwetsbaar hebt u bijvoorbeeld deze Zuidhand: H 8 7,
B 5 3, H 7 2, V 9 6 5

Biedverloop.
West Noord Oost Zuid
1 1 2 2
3 pas pas ???

U gaat er van uit dat u en uw partner samen acht troeven hebben.
Het zullen er geen negen zijn want met 6 in zijn hand zou partner zelf wel op drie niveau hebben geboden - dan zou hij immers weten dat u samen negen troeven had.

De tegenstanders hebben slechts 8 troeven, want met een singleton in
, zou u partner vermoedelijk wel 3 hebben geboden.
Hij zou er dan van uitgaan dat de andere partij 9
heeft.

Als u de veronderstelling hebt gemaakt dat beide partijen 8 troeven hebben, weet U inmiddels wellicht dat U geen drie over drie bod meer moet doen.
Laten we nu proberen voor deze hand een tabel op te stellen.

Wij hebben er acht en zij ook.
Dat zijn in totaal 16 troeven, goed voor 16 slagen !

Voorbeeld:

Wij spelen het spel in 3 Zij spelen het spel in 3
wij maken

wij score

wij score

wij score

10 slagen

+ 170 6 slagen + 300

9 slagen

+ 140 7 slagen + 200
8 slagen - 100 8 slagen + 100
7 slagen - 200 9 slagen - 140

In het eerste geval worden de 16 slagen  als volgt verdeeld:
10 voor ons en 6 voor hun.
De beloning voor 3 met een overslag = + 170, een veel lagere score als de + 300 die we kunnen halen door drie
te verdedigen.

Op de tweede regel zien we de getallen die horen bij een 9 - 7 verdeling, enzovoort.
Kijk maar eens goed naar de gevolgen van ons ( eventuele )
3 bod.
Het maakt niet uit hoe de 16 slagen worden verdeeld, wanneer zij 3
mogen spelen zijn wij beter af.
De vetgedrukte letters in de rechterkolom zijn duidelijk genoeg.

Ziet u de tabellogica, dan begrijpt u dat u moet passen en dat u de tegenpartij rustig moet laten spelen in drie
.

Op de definitie van de WET in combinatie met de tabellogica is de werking van The Law of Total Tricks gefundeerd.
Alléé zij die ook begrijpen hoe ze de juiste bijstellingen moeten doen, zullen vol profijt trekken van de WET.

Een dubbele fit, vrouwen in hun kleur en extra lange troefkleuren laten afwijkingen zien.
Soms kun je het aantal troeven niet goed inschatten.

Maar de WET geeft  een goede richtlijn om verantwoord te bieden.

1 - Het totaal aantal slagen van Noord/Zuid en Oost/West is gelijk aan het totaal aantal troeven van Noord/Zuid en Oost/West.
2 - U dient altijd door te bieden tot het niveau dat correspondeert met het aantal troeven dat uw partnership heeft.
3 - Laat de tegenstanders nooit spelen op het niveau dat overeenkomt met het aantal troeven dat ze hebben.
4 -
" Eight never - nine ever "
5 - Bij het gebruik van de
WET is het bijzonder handig een tabel te maken van de meest waarschijnlijke scores op dat spel.
6 - Met waarden in hun troefkleur gaat het totaal aantal slagen omlaag.
7 - Wees sneller bereid tegen te spelen.


 

Een spel uit de praktijk ( niet kwetsbaar ).

  V
  H V B T 8 7 5 4
  A
  T 9 8
  H 5 3 2

  9 8 7
  6 3   A 2
  H V T 9 7 6 4   B 8 5 3 2
    H 6 3
  A B T 6 4
  9
 
  A V B 7 5 4 2

/

Biedverloop.

West  Noord Oost Zuid
1  pas 3
3 4 SA 5 pas
pas 6 pas pas
6 6 pas pas
pas


Het 3 bod van West geeft minstens een 6 kaart aan, met mijn 5 kaart erbij was de som 6 + 5 = 11 dus ik verhoog naar 5 .
Door het 4 SA ( azen vragen ) bod van Noord wist ik dat zij een fit in hadden.
West had 7 die gaat daarom na het 6 bod van Noord naar 6 .

Het spelen: Oost uit met 3 getroefd door West, voor de leider zijn Aas.
Noord moet zij troefaas nog afgeven.
Resultaat 1 down.
6
- 1 = 50
6 werd gemaakt. = 920
6 gedoubleerd - 4 =  800