Het Spel uittellen als leider en als tegenspeler.

Bron: Divers + Ton Lucassen.

 

Het is goed om er een gewoonte van te maken de onbekende handen uit te tellen en dan niet alleen wat betreft de punten, maar veel belangrijker nog de kaartverdeling van de kleuren.
De eerste aanwijzing komt uit het biedverloop, dan bij het opengaan van de dummy zijn er nog maar twee handen, dus 26 kaarten onbekend en te verdelen over twee spelers.

Maak dan voor je zelf een schatting van de verdeling van die 26 kaarten.

Wanneer een van de 2 onbekende handen een kleur niet meer bekent, kunnen we voor die kleur de schatting omzetten in  een zekerheid en misschien moeten we ook onze verwachting aanpassen.

In het begin kost dit telwerk veel tijd en hoofdbrekens, maar als je er een gewoonte van hebt gemaakt, zal het vanzelf rendement opleveren.

Noord Zuid
pas 1
1 2 SA
3 3 SA
pasWat weten we nu al van de verdeling? 
Zuid heeft 18  punten evenwichtig,  maar slechts 2   want anders zou zuid op 3 , 3   hebben geboden.
Een 4-4 verdeling met en een lage kleur kan niet, het moet dus wel een 5- kaart zijn en dus een 2-5-3-3  verdeling. 
 
  

Eens even nadenken.
Noord Zuid Dummy Wij
1 1

  H B x x

  A x x x

2 2

  B T x  

  H x 

pas

  x x

  V x x x 

  V x x x

  T 9 8


We komen uit met Tien en als de dummy open gaat dan begint het tellen.
Dit is belangrijk want in de loop van het spel zal de leider een keer een kleine uit zijn hand voorspelen en het zou handig zijn als we weten hoeveel de leider heeft.
Heeft hij  maar 1 dan kunnen wij het Aas niet snel genoeg pakken, maar heeft hij  2 kleine dan moeten we zonder aarzelen een kleine  bij spelen zodat de leider voor de keuze staat of de Boer of de Heer te spelen.

Het spelverloop:
Uitkomst: Tien dit wordt de eerste slag en na naspel haalt partner de tweede slag en speelt de derde ronde door.

Nu kunnen we gaan tellen:
Zuid heeft gezien het bieden tenminste 5 en  4 eventueel 5 en 5 en we weten nu 2 .
De 2 mogelijke verdelingen zijn  2-5-4-2  of  1-5-5-2. Gelukkig gaat de leider nu een in dummy troeven en als de partner de derde nog bekent, kan de leider niet meer dan een 4 kaart hebben en daarmee is zijn verdeling  2-5-4-2. 
Zodat we straks de uit zuid  zullen duiken.

Een spel:

Een voorbeeld spel.  Zuid speelt 3 SA.

  H V x
  H B x x
  9 x x x
  H B
  x x x

  A B T x x
  T x x x   A x
  V x x   x x
  V x x   x x x x
  x x
  V x x
  A H B T
  A T 9 x


Met   uitkomst voor het Aas van Oost. Oost speelt Boer na voor de Vrouw in Noord.
We moeten ons nu realiseren dat er gevaar in de dreigt  
West mag niet aan slag komen, want een van West uit zal funest zijn.
Daarom niet de snit, maar uit Zuid een voor de Boer van Noord zodat Oost alleen aan slag kan komen. 
Het gaat er om dat wij ons realiseren dat het naspel van  Boer met Heer, Vrouw, x in dummy  alleen logisch is als Oost Aas, Boer, T x (x)  heeft.
Want anders lijkt een  naspel betere kansen te bieden met 4 kleintjes in de dummy.

 

Noord speelt 6 SA:  West komt uit met Heer.  (Cees Sint) 

  H 4  Pakt u Heer ?
  H 8 3  "Zonder goede reden om te pakken moet je altijd zakken"
  V B 9 5  Op heer verschijnt bij Oost Tien. West zet Vrouw door voor Aas in dummy.
  A 8 4 2  In Oost gaat 2 weg en u registreert dit belangrijke gegeven.
 Noord  West begon met 5 , Oost met een singleton.
 Meteen op de af  ?
 Zuid  Natuurlijk niet, als die nu gunstig vallen doen ze dat later heus ook nog wel.
  A V B  U moet eerst proberen de telling rond te krijgen zodat u straks weet wat u in moet doen.
  A V T 2  Eerst driemaal waarop iedereen bekent:
  A H T  En nu viermaal die 3 -3 blijken te vallen: West ruimt een op, Oost een  :
  7 3 6  Hoe wikkelt u af ?
Aas , naar Heer, terug en snijden. West begon immers met 5 , 3   en tenminste 3 zodat er bij hem ruimte is voor hooguit twee .

/

Zo was het spel.
  H 4
  H 8 3 
  V B 9 5
  A 8 4 2
  T 8 5 

  9 7 6 3 
  7 4      B 9 6 5
  6 3 2    8 7 4 
  H V B 9 5    T
  A V B
  A V T 2
  A H T
  7 6 3