Uitkomen tegen SA contracten. 

Bron: Divers en F. Goudsmit en H.M. Filarski.


1 - Tegen SA contracten is men meestal aangewezen op het vrijspelen van een lange kleur (kleine kaarten).
In principe komen we tegen een SA contract met onze langste kleur uit.
Wanneer we twee kleuren hebben, waarmee we uit kunnen komen en het biedverloop ons geen enkel houvast geeft, gaan we als die kleuren even lang zijn, in die kleur aanvallen, die de beste perspectieven biedt.

2 - De vierde van boven  "De regel van 11"

Om "de regel van 11" te kunnen toepassen, moet de partner ( West ) als hij van een lange kleur met een kleine kaart uitkomt - de vierde van boven spelen.

Bijvoorbeeld van Heer - 8 - 7 - 3 speelt hij de 3.
Van Vrouw - 8 - 7 - 5 - 2 speelt hij de 5.
Van Aas - Boer - 8 - 6 - 5 - 3 speelt hij de 6.

In de derde hand kan oost nu uit rekenen, hoeveel kaarten in totaal bij Noord - Oost en Zuid boven de uitgekomen kaart in het spel zijn.
Daarom moet Oost de waarde van de uitgekomen kaart van elf aftrekken.

Komt West dus uit met 6  ( vierde van boven ), dan zullen Noord - Zuid en Oost samen 11 min 6, dat is 5 kaarten boven de 6 in handen hebben.

Hoe komt men aan het getal 11?
Men kan de kaarten nummeren van 2 tot en met 14 ( Boer = 11 ), Vrouw = 12, Heer = 13, Aas = 14.
Omdat degene die een kaart voorspeelt drie kaarten boven de uitgekomen kaart in handen heeft, zijn er dus drie kaarten uit de serie 2 - 14 weggenomen, het geen betekent dat niet van 14, maar van 11 moet worden afgetrokken.

  

Oost ziet alleen de uitgekomen 6 en de kaarten van dummy. 

 
 
 
  H 8 2 
 

 
   
   
  V 9 7 6 4   A B T 3
 
 
 
  5

Tegen het SA contract van Zuid komt West uit met 6, een inviterende "vierde van boven" uitkomst.
Dummy speelt 2 en wat doet Oost?  We gaan tellen: 
Er zijn 8 kaarten boven de 6 (A.H.V.B.10.9.8.7.) daarvan heeft partner er 3, hij kwam immers met de vierde van boven uit.
Noord, oost en Zuid hebben dus samen 5 kaarten boven de 6; dummy heeft er 2 en zelf  3 zodat de leider geen enkele kaart boven de 6 kan hebben. In slag 1 speel je dus 3 bij en partners 6 zal de eerste slag winnen.
Partner had V.9.7.6.4 de leider 5 sec.
Het getal 5 (aantal kaarten dat de dummy, jij zelf  en de leider boven de uitkomstkaart hebben) kunt je gemakkelijk bepalen door het getal op de uitkomstkaart 6 af te trekken van het getal 11. Dit noemt men de regel van 11

3 - In de meeste gevallen, waarin we vrij sterk in de korte kleuren zijn en de tegenpartij vermoedelijk niet over een lange kleur beschikt, is het beter om met een kleur uit te komen, waarin we vrijwel niets hebben ("top of nothing") de hoogste kaart van een waardeloze 3  of 2- kaart.

4 - Uitkomen tegen 1 SA contract als partner geboden heeft:
Het is als regel het beste om met partners kleur uit te komen.
Indien men een 2- kaart met of zonder honneur in partners kleur heeft, komt men met de hoogste kaart uit.
Wanneer men een honneur (Tien of hoger) in partners kleur heeft en tenminste een 3- kaart in die kleur bezit, dan met de laagste kaart van die kleur uitkomen.
Heeft men 2 of meer opeen volgende honneurs in partners kleur (H.V.B.T) dan moet men met de hoogste van die honneurs uitkomen.

5 - Uitkomen met de hoogste van een serie, indien deze serie drie opeenvolgende  hoge kaarten bevat, of twee opeenvolgende hoge kaarten met daarbij een twee graden lagere kaart. b.v  H.V.T of V.B.9 of T.9.7

6 - Komt men tegen 1 SA contract met een aas uit, dan is partner verplicht zijn hoogste kaart in die kleur bij te spelen.
Men komt met een kleine kaart uit als men vermoedt, dat  partner de kleur later zal kunnen naspelen of dat men zelf aan slag zal komen om de kleur door te spelen.

7 - Waarmee moet west uitkomen, als Zuid 3 SA speelt en Oost 3 SA gedoubleerd heeft?
a - Indien Oost een kleur geboden heeft, moet West uitkomen in Oost zijn kleur, ook al heeft West zelf een kleur geboden.
b - Indien Oost een kleur heeft geboden, maar bovendien West kleur heeft gesteund, dan komt West uit in zijn eigen kleur.
c - Indien a noch b het geval is, moet West uitkomen met de door hem geboden kleur.
d - Indien a, b en c niet het geval is, dan moet West uitkomen in de door Noord geboden tweede kleur.

Zero leads.

Afspraak dat de uitkomst met een Tien of een 9 nul of twee kaarten hoger dan de uitgekomen kaart belooft.

Zero leads worden bij de volgende combinaties toegepast:

 Combinaties uitkomst
 Aas - Boer - T - x T
 Heer - Boer - T - x T
 Aas - T - 9 - x 9
 Heer - T - 9 - x 9
 Vrouw - T - 9 - x 9
 T - 9 - x - x T
 9 - 8 - x - x 9

Consequentie is dat de uitkomst van een Boer een hogere kaart ontkent.