Uitkomen tegen slems. 

Bron: Divers

Groot slems zijn eigenlijk de enige contracten waartegen we per definitie niet aanvallend uitkomen.
We kiezen altijd voor een veilige start die niets weggeeft, want we hebben aan een slag voldoende  om het contract down te spelen.

Er wordt wel eens beweerd dat het niet goed is om tegen een slemcontract met het Aas uit te komen.
Deze stelling is overdreven:
Indien het gevaar bestaat, dat de tegenpartij een kaart in de kleur, waarin men het Aas heeft, zal kunnen opruimen is het wel goed om  te beginnen met het Aas.
Zoals zo vaak in het bridgespel, moet men voor het nemen van een dergelijke beslissing zorgvuldig het biedverloop raadplegen.

/

Voorbeeld

West

Noord

Oost

Zuid
2 pas
3 pas 3 pas
4 pas 4 pas
5 pas 6 pas
pas pas


Oost heeft waarschijnlijk 11 kaarten in en .
West heeft een sterke kaart, waarop 0ost ongetwijfeld zijn  eventuele verliesslagen in zal kunnen weggooien.
Zuid moet nu met Aas uitkomen, wordt deze slag gemaakt, dan is de kans zeer groot dat Zuid Vrouw ook nog maakt, en het contract down gaat.

/Een voorbeeld waarin het niet goed is om met een aas te starten.

  A 8 6 3
  B 5 2
  V 10 6 2
   7 2

Biedverloop.

West

Noord

Oost

Zuid
1 pas
1 pas 2 pas
3 pas 4 pas
6 pas pas pas

Zuid weet uit het bieden dat West een goede kaart heeft en fraaie steun.
De vooruitzichten om het slembod down te spelen zijn gering en deze zullen er niet fraaier op worden, indien Zuid met Aas uitkomt en daarmee direct de kleur van West vrijspeelt.
De enige down kans is, dat Noord tenminste Heer heeft.
Door met 2 uit te komen kan Zuid dan bereiken, dat Aas er direct wordt uitgespeeld en indien Oost de kleur nu moet aanvallen om zijn verliezende weg te gooien, gaat het contract down, omdat Zuid Aas maakt en Vrouw.

Tegen slem troefcontracten moet de beslissing afhangen van het biedverloop.

Tegen slem troefcontracten moet de beslissing afhangen van het biedverloop, heeft men een Aas en in een bijkaart nog een kleur, die misschien ontwikkeld kan worden, dan is het als regel beter om met die bij kleur uit te komen.

Indien men geen Aas heeft, is het uitkomen tegen een klein slemcontract meestal ook afhankelijk van het biedverloop.
Speel vanaf een kansrijke kleur.
Het is vaak beter om te beginnen in een kleur, waarin men zelf een hoge kaart heeft ( Heer of Vrouw ), dan in een kleur waarin je op partner bent aangewezen.

Tegen grootslem troefcontracten  is het dikwijls het beste om met troef te starten, tenzij er gegronde reden bestaan om te veronderstellen dat je bij partner iets stuk speelt.