Uitkomen tegen troefcontracten. 

Bron: Divers + F.Goudsmit en H.W. Filarski


1 - Heeft partner steeds gepast, kies dan bij voorkeur een ongeboden kleur.

2 - Het uitkomen van een 3 kaart in de ongeboden kleur:
Er komen biedsituatie voor, waarin het gewenst is om uit te komen van een 3 kaart in een ongeboden kleur.
Speciaal is dit het geval, indien men vrij sterk is in een kleur die door de linker tegenstander is geboden en het eindcontract in een andere kleur door de rechter tegenstander wordt gespeeld.


Zuid heeft het volgende spel:

  B 3 West Noord Oost Zuid
  A T 8 6 5 1 pas 1 pas
  H 9 2  2 pas 2   pas
  V 8 3 pas pas

Het is duidelijk dat of voor Zuid niet in aanmerking komen. 
Zijn keuze moet vallen op of .
De uitkomst van 2 lijkt het beste, blijkt de tegenpartij toch Aas -Vrouw te hebben, dan blijft het mogelijk, dat Zuid met Heer later een slag maakt.
Zou Zuid met  3 uitkomen en Noord blijkt zwak te zijn, dan zal  Vrouw  zeker geen slag meer worden.

3 - Zijn alle kleuren geboden, kies dan een kleur die door de dummy is geboden en niet door de leider is gesteund.

4 - Start met een lange kleur als je 4 of meer troeven tegen hebt. 
We hopen dat de leider moet introeven, en daardoor kort in troef zal worden en de controle over het spel zal verliezen.

5 - Overweeg een troefstart als je sterk bent in de zijkleur van de leider:

/

  A V 6 4
  V 9 2 

  7 5 

  T 6 3 2

  B T 9

  H 8 7 3 2

  8 7 4

  6

  A V 8 4 

  9 6 2 

  V 8 7 

  H B 9 5

 

  A H B T 5 3 

  H B T 3 

  A 4


West is sterk in de zijkleur van de leider en besluit daarom met te starten. 
Zuid neemt op tafel, speelt voor de Boer en Vrouw, waarna West opnieuw troef speelt. 
Na Aas volgt een derde maal troef en Zuid kan het verlies van een slag en nog een slag in niet meer ontgaan.

6 -  Goed luisteren naar de bieding kan wel eens een voltreffer opleveren.  

7 - Het uitkomstdoublet. ( zie uitkomen tegen SA) 

8 - Uitkomen met een singleton, maar speel niet op introevers als de kans klein is dat partner aan slag komt.
/

West heeft het volgende spel:

West

Noord

Oost

Zuid

  H V T 2

1 SA

  7 5 4  

pas

2

pas

2

  A V 9 6 2

pas

4

pas

pas

  2

pas

West mag uitkomen en weet dat Zuid 15-17 punten heeft, zelf hebt je 11 punten en je mag er van uitgaan dat Noord er tenminste 10 heeft, partner Oost kan ten hoogste 4 punten hebben.
De start van 2 in deze situatie is slecht; alhoewel dat ook niet altijd goed zal zijn is Heer beter.

/

West heeft het volgende spel:

West

Noord

Oost

Zuid

  8 5 3 2 1 SA
  A 8 2 pas 2 pas 2
  V 7 6 3 2 pas 4 pas pas
  2 pas


Na het zelfde biedverloop is 2 nu wel een goede start. 
De kans is groot dat partner ergens een entree heeft en bovendien controleert West de troefkleur.