Verspil Uw troeven niet. 

Bron: Divers en F. Goudsmit en H. W. Filarski

 

Hoewel het in verschillende gevallen inderdaad wel goed is om direct troef te trekken, weten wij maar al te goed, dat er vele soorten spellen voorkomen, waarin het niet goed is om direct troef te spelen.

/

Wanneer moet men eerst de troeven van de dummy gebruiken.

Als de leider verliesslagen in zijn hand heeft , die hij kan aftroeven in de dummy, terwijl er door troef te trekken voor dit aftroeven onvoldoende troeven in de dummy zouden overblijven, moet men als regel eerst trachten de verliesslagen af te troeven, alvorens troef te gaan trekken.

Voorbeeld.

  H T 6 3
  H
  A B 7 4
  A V 4 2
  8 5 2

  4
  A V 7   B T 9 6 3
  V 5 2   H T 9 6
  H B T 9   8 7 3
  A V B 9 7
  8 5 4 2
  8 3
  6 5

West

Noord

Oost

Zuid

pas

1

pas

1

pas

3

pas

4

pas

pas

pas

West komt uit met 5, die in de hand genomen wordt met 7.
Als Zuid nu troef terug speelt, zal hij down gaan, omdat West met Aas aan slag zal komen en een derde maal troef zal spelen.

Zuid moet direct naspelen om zich de mogelijkheid van twee aftroefslagen in de dummy te scheppen.
West neemt Aas en speelt weer troef.
Zuid zorgt ervoor, in de hand aan slag te komen.

Zuid moet nu oppassen en niet direct een gaan troeven, anders komt de dummy aan slag en moet vandaar of  gaan spelen.
Hierdoor zou West aan slag kunnen komen en West zou de laatste troef van tafel spelen.

In slag 4 moet zuid spelen, en snijden op de vrouw.
Zit Heer verkeerd, dan komt Oost aan slag en Oost kan geen troef meer naspelen ( Heer moet goed zitten wil Zuid zijn contract maken ).

Nu wordt Aas na gespeeld, daarna. Aas geïncasseerd en en over en weer getroefd.

Wanneer moet men de troeven van dummy niet gebruiken.

Als men over een vrije of vrij te spelen bijkleur beschikt, verdient het vrijspelen meestal aanbeveling boven het maken van kleine troeven in de dummy.


/

Het gebruiken van een of meer troeven van de dummy, gecombineerd met het vrij spelen van een bijkleur.

Het volgende spel, toont duidelijk aan, hoe men de troeven van de dummy kan gebruiken en er tevens voor kan zorgen de bijkleur vrij te spelen.

Voorbeeld.

  A
  A T 5
  V B T 9 6
  A H T 3
 

 
   
   
   
  H 7 6 4
  H V B 8
  A 2
  7 6 2

 

Zuid speelt een contract van 6 ; de tegenpartij bood niet.
West komt uit met Vrouw.
Hoe moet Zuid spelen.

Na de eerste slag in dummy genomen te hebben, brengt hij zijn hand aan slag met Aas.
In de derde slag troeft hij een kleine af in Noord en trekt hierna troef.
West blijkt vier troeven te hebben, die er allemaal uit gehaald kunnen worden.
In Noord worden twee opgeruimd.
Hierna speelt Zuid na en de tegenpartij kan slechts Heer maken!

Wij zagen in dit spel dat Zuid Heer moet bewaren als stopper in die kleur.

Zuid moet bij het maken van zijn speelplan de volgende overwegingen maken:
Ik heb zeker 4 troefslagen, 4 slagen, 2 en 2 slagen.
Haal ik eerst de troeven er uit en blijken die 4 - 2 te zitten ( waarop grote kans bestaat ) dan kan ik Heer niet incasseren, want hierna moet ik nog met Heer van slag af en zal de tegenpartij nog enkele slagen kunnen maken.
Door echter een kleine in Noord te troeven maak ik ook een tweede slag ( aftroefslag ) in die kleur, zodat ik twaalf slagen kan maken en Heer kan dienen als dekking in op het moment dat de tegenpartij met Heer aan slag komt. 


/

Het gebruiken van een of meer troeven in de hand van de leider

Dit is vaak aan de orde bij het spelen van kleine spellen.
Bij een hoog troefcontract, beschikken de leider met zijn partner meestal over een goede of zeer goede troefkleur.
Bij een laag contract is dat nog wel eens niet het geval.

Voorbeeld.

  7 4
  H 6 2
  B 7 4 3
  8 5 3 2
  T 9 3

  V 8 6 5
  V B T 5   9 8
  H T 2   V 9 8 5
  A 7 4   H B T
  A H B 2
  A 7 4 3
  A 6
  V 9 6


Zuid speelt een contract van 1 .
West komt uit met Vrouw.

Zuid ziet dat de tegenpartij over meer troeven beschikt dan hij zelf heeft en omdat zijn troeven ook niet voldoende hoog zijn om de troeven van de tegenstanders er allemaal uit te halen, moet hij trachten zijn kleine troeven ( de 2 en in zekere zin ook de Boer ) apart te maken.
Dit kan alleen maar door iets in te troeven.

De leider gaat als volgt te werk.
Hij neemt  Aas in de hand en speelt vervolgens Aas en 6 na.
Oost komt met vrouw aan slag en speelt troef.
Zuid die niet weet wie Vrouw heeft, snijdt niet, maar neemt Aas.
Brengt vervolgens de dummy met Heer aan slag en troeft een af met 2.
Als dit lukt kan Zuid van alles naspelen, uitgezonderd troef.
Hij wacht af of hij de gelegenheid krijgt om met Boer in te troeven, krijgt hij die kans niet, dan zal West of Oost vroeg of laat weer troef spelen.
Speelt West troef dan is het spel gewonnen.
Speelt Oost troef, dan is winst afhankelijk van het goed zitten van Vrouw.

Deze speelwijze doet zich alléén voor in die gevallen, dat de leider minder troeven heeft dan de tegenpartij.