Forcing en Niet-Forcing.

Bron: Project Biedemeijer rood in Maandblad Nederlandse Bridge Bond 05/05/2000 door Chris Biemeijer.

Er zijn een aantal afspraken gemaakt over het forcing en niet forcing karakter van enkele biedsituaties. Ook die kunnen we tot het standaardsysteem rekenen. Een paar belangrijke:

  • Als partner na uw opening met een eigen keur op tweeniveau antwoordt, is uw verhoging van die kleur naar driehoogte Mancheforcing.

  • Dat geldt ook als u als antwoorder de tweede kleur van de openaar die hij op tweeniveau biedt, eentje verhoogt.

  • Als de openaar zijn kleur herbiedt, is een nieuwe keur van de antwoorder op zowel twee als driehoogte forcing voor een ronde. 

  • Een antwoord op twee- niveau is forcing tot twee - in - de - geopende - kleur.

Wat is dit soort zimnetjes toch lastig te lezen.