Diversen
.
Alerteerrregels
Bedankt voor doublet
Beschermend bieden
Bieden in uitpas
Blokkade
Coupe en passant
Controle biedingen
Cross-ruff
De 2e hand
De 3e hand
De 4e hand
Doublet in 1e biedronde
Dwangposities
Eau de cologne
Elimineren
Forcing-niet forcing
Grand Coup
Heer Vrouw 2e
Het is maar een volgbod
Het spel uittellen
Houdt troefcontrole
Informatiebronnen
Kansberekening
L A W
L. T. C.
Niet altijd een vuiltje
Ook een speelplan bij tegenspel
Partnership
Reverse bieden
Speel de bekende kleur
Speelplan maken
Spelregels
Spel uittellen
Tel je verliezers
Tel je vaste slagen
Tempoleer
Tips topspelers
Troeftactiek tegenstanders
Uitgebreid SA
Uitkomstdoublet
Uitgekomen tegen SA-contract
Uitkomen tegen slems
Uitkomen tegen troefcontract
Verliezer op verliezer
Verspil Uw troeven niet
Vertel je partner je kleur
Volgbiedingen
Wat is die hand waard ?
Zar- puntentelling
Terug