Volgbiedingen

Bron:
Van start tot finish.

1SA-volgbod

Direct

Een 1SA-volgbod in directe positie op een openingsbod van één in een kleur heeft als regel een iets wijdere puntenrange dan een 1SA-opening. Gangbaar is een vierpuntsrange, bijvoorbeeld 15–18 punten (aldus in Biedermeier®). Een 1SA-volgbod is altijd sterk (ook als je een zwakke SA- opening speelt), meestal nog wat sterker dan een 1SA-opening, zelfs als die al sterk is.

Over de antwoorden zie system on.

Doublet en dan SA

Een informatiedoublet gevolgd door een minimaal SA-bod belooft meer dan een 1SA-volgbod, als dit laatste ongeveer een sterke SA-opening belooft, bijvoorbeeld 15–18 punten. Als echter een 1SA-volgbod aanzienlijk sterker is dan een sterke SA-opening, bijvoorbeeld 17–20 punten, dan belooft een informatiedoublet gevolgd door een minimaal SA-bod minder dan een 1SA-volgbod: circa 14–16 punten.

Uitpas [1SA-bod in ~positie]

Een 1SA-bod in de uitpaspositie – dat wil zeggen: als een openingsbod van één in een kleur gevolgd wordt door twee passen – heeft als regel een aanzienlijk wijdere puntenrange dan een 1SA-opening. Gangbaar is een vijfpuntsrange, bijvoorbeeld 10–14 punten (aldus in Biedermeier®). Ook is een 1SA-bod in de uitpaspositie in elk geval veel zwakker dan een 1SA-volgbod in directe positie.

Doublet in de uitpaspositie

De betekenis van een doublet in de uitpaspositie – dit komt niet apart voor in het Afspreeklijstje – hangt als regel samen met de betekenis van 1SA: als dit laatste uitgesproken zwak is (bijvoorbeeld 8–12 punten), dan belooft een doublet de kracht van een openingsbod; als 1SA minder zwak is (bijvoorbeeld 10–14 punten), dan kan een doublet gegeven worden vanaf ongeveer 8 punten.

In de uitpaspositie belooft een doublet gevolgd door een minimaal SA-bod altijd meer dan een onmiddellijk 1SA-bod.

 

System on

"System on" op een 1SA-volgbod wil zeggen dat de antwoorden en het verdere bieden hetzelfde zijn als op een 1SA-opening, bijvoorbeeld 2 blijft Stayman en 2 / blijven transfers (deze biedingen zijn dan echter wel alerteerbaar).

Behoudens andersluidende afspraak geldt dit dan ook na interventie: bijvoorbeeld als je Lebensohl hebt afgesproken en system on speelt, dan is ook (1 )–1 SA–(2 )–2 SA Lebensohl.

Het is minder gangbaar system on te spelen na een 1 SA-bod in de uitpaspositie.

Het volgbod van 1 SA

Het volgbod van 1 SA doen we, na een opening van een in een kleur rechts van ons, een volgbod van 1 SA  wil eenvoudig zeggen dat we beschikken over de waarden voor een opening van 1 SA.
Dus 15 -17 punten en een evenwichtige verdeling.
In het bijzonder moet de openingskleur goed gedekt zijn, aangezien de kans groot is dat in deze kleur zal worden uitgekomen als wij 1 SA zouden moeten spelen.

Biedermeier®

Dit systeem is bedoeld als algemeen Nederlands standaardsysteem. Het is samengesteld door Chris Niemeijer en is gebaseerd op de uitkomsten van door hem vanaf 1987 gehouden enquêtes onder met name top- en subtopspelers.

Sinds 2000 kent Biedermeier® drie varianten: "Biedermeier® Groen" (voor beginners), "Biedermeier® Blauw" (voor enigszins gevorderden) en "Biedermeier® Rood" (voor ervaren wedstrijdspelers). Met ‘Biedermeier’ zonder vermelding van de variant bedoelt men in het algemeen Biedermeier® Rood. Het Afspreeklijstje kent onder meer keuzemogelijkheden om de onderling verschillende kenmerken van de varianten van Biedermeier® aan te geven. Ook de opties van de "keuzemenu's" van Biedermeier® kennen als regel tegenhangers in het Afspreeklijstje.

De belangrijkste openingsbiedingen in (standaard) Biedermeier® Rood zijn:

  • 1 belooft een driekaart (alleen met 4 / 333) of langer.
  • 1 belooft een vierkaart of langer.
  • 1 belooft een vierkaart (alleen met 4 4 32) of langer.
  • 1 belooft een vijfkaart of langer.
  • 1 SA belooft 15–17 punten.
  • 2 is de sterkste opening (‘grote forcing’).
  • 2 is multi.
  • 2 / is Muiderberg.
  • 2 SA belooft 20–22 punten.

Wij gaan hier niet verder in op de kenmerken van Biedermeier® en zijn varianten.