Herwaarderen.

Bron: Bridgesite Ter Aar.

We hebben het allemaal zo geleerd. Een Aas is 4 punten, een Heer is 3 punten, een Vrouw is twee punten en een Boer is 1 punt. Niets aan de hand. Maar waar komt nu eigenlijk dat systeem vandaan en hoe zuiver is die telling nu eigenlijk ?

Het systeem zoals wij dat toepassen is al in 1915 bedacht door een zekere Bryan McCambell. Niet dat iemand er in de jaren daarop volgend iets van hoorde hoor. Nee, jaren later werd het pas bekend toen het werd beschreven door Milton Work. Illustere bridgers als Goren en Karpin hebben er daarna voor gezorgd dat het systeem zich over de wereld verspreidde. Waarschijnlijk is de eenvoud van het systeem de reden dat het systeem zo snel en uitgebreid werd geaccepteerd.

Door de eenvoud van het systeem is het echter ook zo dat het een nogal grof systeem is dat geen rekening houdt met andere factoren die de kracht van een hand kunnen aangeven. Laten we eens een voorbeeld nemen.

 

Voorbeeld

   Oost hand 1.
 T 4 2
 A T 6 4
 H V 6
 A 7 3

 8 3 2
 H V 9 5
 A 7 5
 T 9 5

   Oost hand 2.

 T 4 2
 A T 6 4 3 2
 H V 6
 8

Hoeveel slagen denkt u als West te maken met de Oost hand 1 ? Meer als 8 zullen het er niet zijn. Een terecht biedverloop, volgens de standaards dus van 1 door west en een antwoord van 2 van Oost 1 met zijn minder als 10 punten.

Maar kijk nu eens naar de hand van Oost 2. Ondanks exact hetzelfde aantal punten zit er opeens een manche in. Waarom ? door de verdeling. Immers 2 extra troeven en een singleton maken het plotseling een aanzienlijk sterkere hand.

Hoe kunnen we een en ander nu in ons systeem inpassen vraagt u zich natuurlijk af. Wel daarvoor gaan we de volgende regels stellen.

Zodra er een "fit" is gevonden moet partner distributiepunten bijtellen, dus let op alléén als er een "fit" gevonden is.

  • Voor elke troef meer dan 8 mag een extra punt worden bijgeteld;
  • Als u kort bent in een kleur die niet door uw partner is geboden mag u bijtellen, 3 punten voor een renonce, 2 punten voor een singleton en 1 punt voor een doubleton;
  • Voor een goede zijkleur mag u bijtellen 1 punt voor een goede 5-kaart en 2 punten voor een goede 6-kaart.

Als we nu terug gaan naar de hand van Oost 1 dan zullen we zien dat er niets bij te tellen is en een antwoord van 2 het normale antwoord is. Kijken we echter naar de hand van Oost 2 dan knapt die hand met de toepassing van deze regels flink op. We mogen nu 2 punten bijtellen voor de 2 extra troeven en 2 punten voor de singleton klaveren en dat brengt het totaal opeens op 13 i.p.v. 9. Het juiste antwoord op de 1 is dus nu opeens 4 geworden.

Overigens de openaar mag na het vinden van een fit eveneens zijn hand op basis van de hierboven genoemde regels herwaarderen.

Herwaardering op basis van bovengenoemde regels is natuurlijk heel erg leuk en nuttig. Let er echter wel op dat uw speeltechniek op een dergelijk niveau moet staan dat u van de verdelingen als genoemd gebruik kunt maken. Als uw speeltechniek nog niet op een aanvaardbaar niveau staat is het verstandig voorzichtig met herwaardering om te gaan.