Dla wszystkich, którzy mówią to.

Drodzy odwiedzających tę stronę.
I próba stworzenia ludzi, którzy mówią innymi językami zbyt mało wskazówek do tej strony mostu.Przetłumaczenia informacji na tej stronie są mechanicznie tłumaczone i oczywiście są błędy, ale wybacz mi te błędy.
Ale nie wszystko jest tłumaczone, zawsze potrzebujesz aby zrobić, niestety.
Po lewej stronie znajduje się kolumna, gdzie można znaleźć różne tematy, te tematy są niemal wszystkie złamane ponownie i będzie można kliknąć na nich wszystkich, więc często wyjaśnienia, przykłady i ćwiczenia, które nadejdą. Wywierać się bardzo ważne i daje niezbędne doświadczenie wkrótce potrzebne w różnych grach, podczas odtwarzania spotkania.
Kolejne stwierdzenie dotyczące tłumaczenia. Jeśli chcesz, aby powrócić do oryginalnej wersji językowej, a następnie naciśnij klawisz F5 lub Odśwież również wybrać żądany język.
Życzę Wam dobrej zabawy.

z powrotem