Terug naar oorspronkelijke taal en een andere taalkeuze, altijd F5

    

 

Onder "Nieuw aanvulling" in linker kolom (nu 63,5 Mb.) nu ook uitgebreid signaleren.

Het programma is per 08-11-2019: Vlgs. eigenschappen 1,93 Gb groot en bevat 161837 bestanden en 19050 mappen met ongeveer 1.61 Mb aan Images(plaatjes). 

     
Google
WWW Johi.nl
   
               

.

Gespeelde en uitgewerkte spellen van verschillende conventies, controlebiedingen, bijzondere spellen, enz.  vindt u o.a bij de betreffende conventies in de mappen Voorbeeldspellen. (30 spellen per map, onder "Nieuw aanvulling" 40 per map) (nieuw b.v. + 40)

De doelstelling is: Bij de meeste conventies, controlebiedingen, enz. Minimaal 30/40 (per map) tot 10 mappen van 30 spellen te verwerken b.v. CBS 60 + 80 spellen (4 mappen), Ghestem 150 + 80 (7 mappen), Jacaby 90 + 80, Muiderberg 300 + 80, Tegenspel Muiderberg 60, Multi 2 300 + 80, Tegenspel Multi 2 60, Namyats 30 + 40 en Wereldconventie 60 + 40, Multi 2 80, enz.

Uiteraard volgen er t.z.t. veel meer spellen met een maximum van ongeveer 300 per conventie.

 

Ook een aanvulling zijn de 2100 niveauspellen, geboden, gespeeld en uitgewerkt.

Met niveauspellen wordt bedoeld het niveau tot waarop werd geboden en gespeeld, dus 4 valt onder niveauspellen niveau 4 en 7 SA onder niveauspellen niveau 7.

 

Geef uw vrienden en kennissen het adres van deze website om meer bezoekers te trekken, voor mij een stimulans om er nog eens extra tijd aan te besteden. Dank u.

Geraadpleegde literatuur: Acol 2000, Spel en Tegenspel, Conventies 2000 (Sint & Schipperheyn), Acol Plus (H.Willemsens & W.Heemskerk), Bridge van A tot Z (Toine van Hoof), F.W. Goudsmit en H.W. Filarski, Bied Conventies (G.J.R.Föch), Nieuwe Biedideeën (R. Wilenski & G.J.R.Föch), Hoger Op I + II en Analyse, Tintelende Tips (Berry Westra), Spelstar (Piet Spruit), The Law of Total Tricks(Larry Cohen), Teaches Modern Bridge Defense (Eddie Kantar),Five Weeks to Winning Bridge (Alfred Sheinwold), Every Hand an Adventure (Bob Lipsitz), Mental challenge (Omar Sharif).  Alle C.d.’s van Berry Westra, Eb9 en Jack 5.02.  Gegevens van diverse internetsites, BRIDGE maandblad van de NBB, enz./

/
 

Wat is een Yarborough hand ?